Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Giv vores skoler frihed til kortere skoledage

Claus Larsen, byrådsmedlem og kandidat for Enhedslisten og Rune Robert Friis, byrådskandidat for Enhedslisten

Vores folkeskolers lange skoledage er et problem. Mest af alt for eleverne, som har fået dårligere muligheder for et alsidigt børne- og ungdomsliv, mindre velforberedt undervisningen og en betydelig mere stresset hverdag.

De lange skoledage udgør også et problem for forældre, som skal håndtere de frustrationer heldagsskolen skaber. Hertil kommer alle de problemer som lærerne oplever, hvilke i vid udstrækning netop skyldes, at pengene til de længere skoledage er fundet ved at fjerne forberedelsestimer fra lærerne.

Det er derfor en positiv udvikling, at flere af de ansvarlige partier tager utilfredsheden alvorligt og udtrykker interesse for at gøre op med de lange skoledage. Nu mangler vi så bare handlingerne bag ordene.

Enhedslisten stillede for nyligt forslag om at give kommunerne frihed til at afkorte skoledagen for alle elever. Her var det imidlertid alene Alternativet, som stemte for. Vanen tro forskansede de øvrige partier sig i forligskredsens vakuum.

Nu efterspørger undervisningsministeriet så 50 forsøgsskoler, som skal konvertere kortere skoledage til øget kvalitet af skolernes indhold. Selvom dette ikke vil komme alle til gavn, så er det et vigtigt skridt i retning mod en bedre folkeskole og derfor skal alle interesserede skoler gives mulighed for at ansøge.

Da det er kommunalbestyrelsen, der skal indgive ansøgningerne senest den 16. maj, har vi fra Enhedslisten indstillet, at byrådet bemyndiger skoleforvaltningen til at behandle og rettidigt indsende de ansøgninger, som skolebestyrelserne måtte fremsende. Det håber vi selvfølgelig, at der er flertal for, selvom om man godt kan have sin tvivl.

Publiceret: 24. April 2017 07:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Haderslev

ANNONCER
Se flere