Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Grænseoverskridende indsigelser

Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderslev

De østsønderjyske kommuner kan tilsyneladende ikke finde ud af at samarbejde om at bortskaffe og eventuelt udnytte spildevand som en ressource. Derfor har Haderslev Kommune lavet en plan, der går ud på at flytte forurening fra dam og fjord til Lillebælt. Borgere i hobetal har mere visionære tanker og samarbejder tværs over kommunegrænsen gennem gruppen Fra Bæk til Bælt.

Blandt de mange indsigelser mod det tillæg til spildevandsplanen, der taler for, at en spildevandsledning skal føre alt spildevand fra Haderslev Kommune ud i Lillebælt ved Diernæs Bugt, er en fra Barsø Beboerforening i Aabenraa Kommune. Den lille øs beboere frygter, at nabokommunens planer kan skabe mere forurening på øens kyster.

Beboerforeningen opfordrer til samarbejde mellem kommunerne. Derved kan spares ressourcer og skabes bæredygtige løsninger. Der må en uvildig part ind over, siger beboerforeningen. En part, der kan se andre løsninger end blot flytte spildevand fra et område til et andet område.

Indsigelsen fra Barsø er vigtig, for den understreger, at Haderslev Kommune ikke upåtalt kan gøre, hvad den vil med den del af Lillebælt, der gennemstrømmer bæltet ud for Haderslev Kommune.

Aabenraa Kommune må også forventes at gøre indsigelse eller i det mindste tage nogle forbehold over for Haderslev Kommunes Diernæs-løsning, der i sin nuværende form af et flertal i Haderslev Byråd uformelt er dømt død. Den vil dog stadig ligge klar til at blive genoptaget i lettere revideret form efter valget.

Indsigelsesfristen udløber 14. juni.

Havkatten Calle

Publiceret: 13. Juni 2017 07:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Haderslev

ANNONCER
Se flere