Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Planer har konsekvens

Kjeld Thrane, Byrådsmedlem for det Konservative Folkeparti, Grønningen 1, 6100 Haderslev

Som politiker er man ofte med til at vedtage en politik eller en plan. Disse sætter rammen for hvordan forvaltningen/embedsværket skal arbejde eller opnå mål.

Spildevandsplanen 2014-2020 er et eksempel på en plan. Den blev vedtaget af et enstemmigt Byråd i 2013, der var bred enighed om, at det var en god og ambitiøs plan. Jeg sad ikke selv i Byrådet på det tidspunkt, men overværede byrådsmødet.

Det er spildevandsplanen, der angiver hvilke mål Provas skal nå inden 2020. Så når Provas etablerer et spildevandsbassin under Hertug Hans Pladsen. Kloakseparerer i Tiset eller Fjelstrup – så er det ikke Provas der har fået en sjov idé, der skal prøves af. Så er det prioriterede dele af den overordnede spildevandsplan for Haderslev Kommune der udføres.

Når man møder situationer der ikke var tænkt på eller taget stilling til, så laver man et tillæg. I dette tilfælde tillæg nr. 21.

I Spildevandsplanen havde man valgt at nedlægge en række mindre rensningsanlæg og føre dem til Gram, som man samtidigt konstaterer er for lille til opgaven. Der var ikke taget stilling til hvad der skulle ske i spildevandsplanen, andet end at der er en udfordring – løs den!

Haderslev Kommune, Teknik & Miljø, Udvalget for Plan og Miljø(UPM) og Provas har naturligvis været i tæt dialog omkring hvordan opgaven kunne løses – skal Gram Rensningsanlæg udvides? – skal der bygges nyt? – skal det sendes til Esbjerg? – har vi ledig kapacitet? Her var der nøje overvejelser, da Danish Crown har efterladt fri kapacitet på Vojens Renseanlæg. Udfordringen her er imidlertid at der i dag udledes til Stevning Dam og videre til Haderslev Dam, Haderslev Fjord og den vej via Årøsund ud i Lillebælt. Denne udledning af renset spildevand har man fra Miljøstyrelsen over en længere årrække ønsket fjernet. Her var det derfor naturligt at se på en samlet løsning.

I forbindelse med den løbende dialog med UPM kom der et ønske om at udløbet fra Haderslev Rensningsanlæg skulle medtages. Det blev derfor indarbejdet i planen.

Tillægget, der er bragt i høring af UPM skal ses som en del af Spildevandsplanen der er vedtaget af Byrådet, hvor der er fokus på bedre rensning af spildevandet, separatkloakering, nedbringelse af overløb m.v.

 

Publiceret: 06. Maj 2017 13:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Haderslev

ANNONCER
Se flere