Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Veto truer mølle-projekt

Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderslev

Mens borgmester H.P. Geil hurtigt har været ude for at strække våben i sagen om spildevandsledningen, der kunne have ført til forurening af kommunens kyster ud mod Lillebælt, er han helt anderledes tavs i den langstrakte sag vedrørende vindmøller i Kastrup-Tiset Enge.

Her viser aktindsigt i en mailkorrespondance for nylig, at vindmøllesagen lever i bedste velgående, og at vinden ikke netop nu blæser vindmølletilhængernes vej. Forsvaret gør indsigelse mod planerne, hvilket reelt vil sige, at der nedlægges veto.

Korrespondancen afslører også, at Haderslev Kommunes forvaltning stik imod en byrådsbeslutning aktivt har arbejdet for vindmølleopstillernes interesser. Ansvaret kan her kun placeres hos én: Borgmester H.P. Geil. Det vil næppe nogen gøre, for fra politisk hold har der med få undtagelser været hel eller delvis opbakning til planerne.

Forsvarets indgriben er reelt sket efter udløbstiden for indsigelser, men den slags indsigelser tages altid alvorligt. 28. februar begyndte alvoren at melde sig.

I en mail fra en kommunal sagsbehandler til en sagsbehandler fra forsvaret hedder det, at der ikke i lokalplanen kan indarbejdes bestemmelser, så det sikres at vindmøllernes eventuelle indflydelse på forsvarets radarer undersøges. I stedet anbefaler den kommunale sagsbehandler forsvaret til at gå i dialog med vindmøllelauget. Det sker med Haderslev Kommunes håb om, at det ikke ender med et veto fra forsvaret!

8. marts presser Haderslev Kommune på for at få vindmøllelauget til at be- eller afkræfte, at lauget vil betale for den undersøgelse, forsvaret har bedt om. I givet fald vil kommunen udsætte den politiske behandling i tre måneder. Borgmester og kommunaldirektør har underskrevet mailen.

Forsvaret svarer samme dag - kontant. En aftale med vindmølleudviklerne kan ikke accepteres, fordi der ikke er garanti for, at der ikke kommer en anden udvikler i spil, der ikke er forpligtet af en aftale. Indsigelsen er hermed en realitet, fordi lokalplanen for vindmølleområdet ikke i tilstrækkelig grad sikrer forsvarets interesser.

Vindmøllelaugets advokat handler hurtigt og i en mail beder han kommunen kort udsætte den politiske behandling af sagen. Det er advokatens opfattelse, at forsvaret og vindmøllelauget er meget tæt på hinanden, hvorfor han undrer sig over forsvarets indsigelse, som efter hans vurdering hviler på en snæver juridisk betragtning. På laugets vegne tilbyder han en sikkerhedsstillelse for forsvarets forventede udgifter.

Kommunen har bedt om at få melding om, hvorvidt en aftale er indgået primo uge 13.

Her stopper den mailkontakt, der har været tilgængelig via aktindsigt - og reelt burde byrådet derfor have behandlet sagen politisk i april og senest i maj.

Det er ikke sket!

Havkatten Calle

Publiceret: 25. Maj 2017 05:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Haderslev

ANNONCER
Se flere