Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Viden om Vind er utroværdige og lyver

Søren Frydendahl Krab

Af Finn Nielsen

Notat vedrørende VidenOmVinds undersøgelse af Mariana Alves-Pereira, og deres notat af Januar 2017. Marts 2017, Finn Nielsen

Baggrund VidenOmVind (herefter VOV) har i forbindelse med at Mariana Alves-Pereira (herefter MAP) har været i Danmark og fortælle om infralyd og lavfrekvent lyd, rundsendt en mail til byråd i Danmark der fremstiller MAP som uærlig, og at hendes forskning ikke har hold i virkeligheden. Til dette formål trækker de på og henviser til en række forskere og deres udtalelser. Dels direkte stilet imod MAP, og dels mod støj fra vindturbiner.

Informationsindsamling vedrørende VOVs påstande:

I forlængelse af VOVs udtalelser har jeg indsamlet en række informationer om deres arbejde og påstande, samt kontaktet MAP, Waubra Foundation - Australien. Følgende er sket: 1. Kontaktet MAP, for at høre om hun har manipuleret med data som påstået, og hvad der kunne ligge til grund for denne udtalelse. 2. Indhentet informationer fra Waubra Foundation om forskeren Simon Chapman. 3. Søgt på Danmarks Vindmølleforenings hjemmeside om yderligere informationer på de forskere, de nævner. 4. Søgt på internettet om de forskere VOV nævner.

Følgende bemærkninger er fundet:

"VidenOmVind har kontaktet de danske forskere Mads Klokker og Jesper Hvass-Schmidt, der i 2014 har publiceret oversigtsstudiet Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A Systematic Review." Studiet er et oversigtsstudie, det vil sige, at man har søgt på den litteratur, der er kan findes på nettet i dag. Endvidere er studiet begrænset til artikler på engelske, tyske samt skandinaviske sprog. Herefter har man statistisk sammenholdt, det man har kunne finde.

Mads Klokker udtaler endvidere i et foredrag for vindindustrien i 2012: Jeg er ikke "støjforsker"! Jeg er ikke arbejdsmediciner! Jeg er ikke psykolog! Jeg ved intet om vindmøller! Jeg er ØNH-specialist. http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/tidligere/031112_vindtraef/mads_klokker.pdf

"VidenOmVind har fundet artiklen “How the factoid of wind turbines causing ‘vibroacoustic disease' came to be ‘irrefutably demonstrated'. Artiklen, der har været offentliggjort i ”Australian and New Zealand Journal of Public Health” i 2013, er forfattet af forskerne Simon Chapman og Alexis St Georg fra School of Public Health, University of Sydney, New South Wales." Simon Chapman er af det australske senat blevet pålagt i en åben høring at komme med en offentlig undskyldning for uetisk optræden i sin forskningsvirksomhed. Endvidere er det værd at bemærke, at Chapman aldrig har studeret medicin og biologi. Han er sociolog og har fået sin PhD i medicin for et sociologisk studie i cigaretreklamers effekt på

mennesker. Endvidere udtalte senatet stærke bekymringer over Chapmans tætte tilknytning til vindindustrien.

Her læses om den åbne høring samt undskyldning: https://stopthesethings.com/2015/08/23/wind-industrys-propaganda-king-simon-chapman-forcedto-apologise-to-dr-sarah-laurie-for-false-malicious-taunts/

Her læses om svaret fra MAP og Dr. Branco, der er publiceret i samme tidsskrifter som Chapman: http://waubrafoundation.org.au/resources/alves-pereria-m-castelo-branco-n-ltr-australian-newzealand-journal-public-health/

"Ingen af de mikrofoner af forskellig type, der blev anvendt ved støjmålingerne, er certificeret til måling af lavfrekvent støj."

Dette er igen en påstand og passer ikke. Målingerne er foretaget af et akkrediteret lyd firma dBLab, og der er til målingerne blevet anvendt 01dB Symphonie microphoner. Endvidere har I.S.Q (http://www.isq.pt) der svare til Dansk Teknologisk Institut i Danmark verificeret metoden og udstyret der blev anvendt til målingerne. Læser man endvidere EU direktivet: "Number 765/2008, of the European Parliament" -- no separation of accreditation for noise and ILFN (Infrasound and Low Frequency Noise) – kræves der heller ikke en speciel akkreditering til at måle lavfrekvent støj og infralyd.

"Støjmålingerne blev gennemført med anvendelse skalaen dB(L), hvor den internationalt anerkendte standard for støjmålinger er dB(A)"

dB(L) er den videnskabelige måde at måle lyd på. dB(A) er kun det mennesket kan høre. Det er lige som at sige at ultraviolet lys ikke er farligt, fordi vi ikke kan se det. Men bruger de fleste ikke solcreme?

"Vindmølleopstiller er i besiddelse af informationer fra støjmålingerne, der dokumenterer, at Mariana Alves-Pereira har manipuleret med resultaterne."

Dette er en meget meget grov anklage, hvor der ikke medfølger dokumentation af nogen art. Ved at grave mere i dette er det også fremkommet at VOV intet belæg har for disse udtalelser. De ønsker blot at påvirke politikerne i en negativ retning mod MAP for at fremme økonomiske interesser frem for borgernes sundhed og helbred. Perspektivering Som det fremgår af ovenstående, kan der sættes store spørgsmålstegn ved kvaliteten af Henrik Vinthers udtalelser på vegne af VOV. Der gøres alt for at få MAP til at fremstå som useriøs med reference til forskere der ikke nødvendigvis har den rette baggrund, samt at påstå hun har manipuleret med data uden at kunne dokumentere det.

Bemærk, at VidenOmVind har samme adresse som Danmarks Vindmølleforening, og at dem der står bag organisationen foruden Danmarks Vindmølleforening er Vindmølleindustrien samt en lang række aktører på markedet for vindkraftværker og energi. Se http://www.videnomvind.dk/om-videnomvind.aspx for det fulde omfang.

Publiceret: 10. April 2017 07:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Haderslev

Annonce
Annonce
ANNONCER
Se flere